Telli E-smaspäeva alguse meeldetuletus

E-smaspäeva meeldetuletuse meilile registreerimine õnnestus.

Info ja registreerimine

E-smaspäev on Eesti E-kaubanduse Liidu poolt korraldatav e-ostlemise päev, kus Eesti E-kaubanduse Liidu liikmed ja erinevad veebipoed teevad 24-tunni jooksul tarbijatele sooduspakkumisi. E-smaspäev toimus esimest korda 10. novembril 2014 ja järgnevatel aastatel toimub iga novembrikuu ja maikuu teisel esmaspäeval.

11. novembril toimub E-smaspäeval kümnendat korda!

NB! E-smaspäeva visuaale ei ole lubatud kasutada e-poodidel, kes kampaanias ei osale!

Hind ja osalemine e-poodidele

Eelisjärjekorras on Superdiilide pakkumistena kuvatud 18 e-poodi, mis kuvatakse vastavalt valitud kohale ehk reale. Kõiki pakkumisi saab vaadata ka kategooriate kaupa (vali kategooria registreerimisel!). Kõik pakkumised kuvatakse registreerimise järjekorras ning ei ole kuvatud tähestikulises järjestuses. Tavapakkumiste arv ei ole piiratud, kuid Superpakkumisi on ainult 18 kohta. Registreerimisel palume märkida soovitud asukoht ning pakett. Palume tähelepanu pöörata, et soovitud asukoha valimine ei tähenda automaatselt selle pinna saamist, vaid see kinnitatakse eraldi emailis ning sõltub juba registreerunute ja pindade arvust.

Registreerimise info

1. oktoobril, kell 00:00, avatakse E-smapäeva registreerimised

E-smaspäeva kaubamärgi kasutamise tingimused

1. E-smaspäev on Eesti E-kaubanduse Liidu (registrikood 80272391, edaspidi: Liit) poolt korraldatav e-ostlemise päev, kus Liidu liikmed ja erinevad veebipoed teevad 24-tunni jooksul tarbijatele sooduspakkumisi (edaspidi: Kampaania).

2. Kampaanias osalemiseks on vaja registreeruda ning saada kinnitus vastava lingi kaudu internetis, mille kohta on info esitatud Liidu kodulehel .

3. Kampaanias osaleja võib käesolevates tingimustes ja muudes Liidu poolt määratud tingimustel kasutada kaubamärki „E-smaspäev“ (sõnamärgina ja kujutismärgina sõnalise osaga, nagu esitatud käesolevate tingimuste päises, edaspidi: Kaubamärk).

4. Kaubamärk kuulub Liidule ja seda tohib kasutada ainult Liidu loal ja Kampaanias osalemise korral. Õigusega Kaubamärki kasutada saab kasutaja lihtlitsentsi, mis annab õiguse Kaubamärki kasutada Eesti territooriumil Kampaania tingimustel. Liidule jääb õigus Kaubamärki ka ise piiramatult kasutada ja anda selle kasutamiseks litsentse kolmandatele isikutele. Litsentsisaajal ei ole õigust Kaubamärgi kasutamise õigust kolmandatele isikutele üle anda.

5. Kasutades Kaubamärki, on keelatud selle mistahes muutmine või teisendamine (v.a. sõnamärgi käänamine lauses grammatiliselt põhjendatud juhul). Samuti on keelatud Kaubamärgi visuaalse kujutise muutmine, teiste värvide kasutamine, muude kujutiste või teksti lisamine jne.

6. Kaubamärki ega selle eksitavalt sarnast sõnaühendit ega kujutist ei tohi ilma Liidu loata kasutada ühelgi viisil ei Kampaania ajal ega väljaspool kampaania aega. Kaubamärgi loata kasutamise korral nõuab Liit kaubamärgi õigusvastaselt kasutajalt keelatud kasutamisega tekitatud varalise ja mainekahju, samuti kahju väljanõudmisega seotud õigusabi ja muude kulude hüvitamist maksimaalses seadusega võimaldatud määras, kuid mitte vähem kui 500 eurot iga rikkumise eest.

7. Liit jätab endale õiguse mistahes ajal Kaubamärgi kasutamine ära keelata, teavitades sellest kasutajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis elektronkirja või SMS-i teel 1 tööpäev ette.

8. Täiendavat infot Kampaania ja Kaubamärgi kohta saab Liidult meiliaadressil info@e-kaubanduseliit.ee

9. Liit jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta.

Hinnakiri

Superdiilid 1. rida (3 kohta) – 1500€ + km
Superdiilid 2-3. rida (6 kohta) – 800€ + km
Superdiilid 4-5. rida (6 kohta) – 600€ + km
Superdiilid 6.rida (3 kohta) – 500€ + km
Tavapakkumine – E-Kaubanduse Liidu liikmetele tasuta, mitteliikmetele 150€ + km

Pakkumisi ei kuvata enne kampaania algust, kuid e-poodide logod on edasiviivad antud e-poodi.

Registreerimine

Kõik väljad on kohustuslikud

Kui registreerimine on meie poolt üle vaadatud, siis saabub teile meili peale kinnitus koos täpsustava informatsiooniga.

Ettevõtte andmed
Ettevõtte esindaja kontaktandmed
Pakett
Pakkumise lühike kirjeldus (kuni 20 tähemärki)
Pakkumise pikk kirjeldus (kuni 120 tähemärki)

Teie osalemissoov e-smaspäevale on edastatud!

Võtame lähiajal ühendust ning täpsustame soovitud asukoha.

Tagasi vormi juurde