Info ja registreerimine

E-smaspäev on Eesti E-kaubanduse Liidu poolt korraldatav e-ostlemise päev, kus Eesti E-kaubanduse Liidu liikmed ja erinevad veebipoed teevad 24-tunni jooksul tarbijatele sooduspakkumisi. E-smaspäev toimus esimest korda 10. novembril 2014 ja järgnevatel aastatel toimub iga novembrikuu ja maikuu teisel esmaspäeval.

9. novembril toimub E-smaspäev kaheteistkümnendat korda!

NB! E-smaspäeva visuaale ei ole lubatud kasutada e-poodidel, kes kampaanias ei osale!

Hind ja osalemine e-poodidele

Eelisjärjekorras on Superdiilide pakkumistena kuvatud 18 e-poodi, mis kuvatakse vastavalt valitud kohale ehk reale. Kõiki pakkumisi saab vaadata ka kategooriate kaupa (vali kategooria registreerimisel!). Kõik pakkumised kuvatakse registreerimise järjekorras ning ei ole kuvatud tähestikulises järjestuses. Tavapakkumiste arv ei ole piiratud, kuid Superpakkumisi on ainult 18 kohta. Registreerimisel palume märkida soovitud asukoht ning pakett. Palume tähelepanu pöörata, et soovitud asukoha valimine ei tähenda automaatselt selle pinna saamist, vaid see kinnitatakse eraldi emailis ning sõltub juba registreerunute ja pindade arvust.

Registreerimise info

1. oktoober, kell 09:00, avatakse E-smapäeva registreerimised. Registreerimine lõppeb 2. november, kell 23:59.

E-smaspäeva kaubamärgi kasutamise tingimused

1. E-smaspäev on Eesti E-kaubanduse Liidu (registrikood 80272391, edaspidi: Liit) poolt korraldatav e-ostlemise päev, kus Liidu liikmed ja erinevad veebipoed teevad 24-tunni jooksul tarbijatele sooduspakkumisi (edaspidi: Kampaania).

2. E-smaspäeva kampaania kestab 24h. Osalejatel ei ole lubatud enda pakkumist viitega E-smaspäevale ostjatele ostetavaks teha enne ega ka pärast kampaaniat. Enda pakkumist tohib eelnevalt reklaamida, kuid pakkumist ostlejatele avatuks teha ei tohi enne ametlikku kampaania algust!

3. Kampaanias osalemiseks on vaja registreeruda siin lehel ning saada kinnitus registreerumise õnnestumisele.

4. Kampaanias osaleja võib käesolevates tingimustes ja muudes Liidu poolt määratud tingimustel kasutada kaubamärki „E-smaspäev“ (sõnamärgina ja kujutismärgina sõnalise osaga, nagu esitatud käesolevate tingimuste päises, edaspidi: Kaubamärk).

5. Kaubamärk kuulub Liidule ja seda tohib kasutada ainult Liidu loal ja Kampaanias osalemise korral. Õigusega Kaubamärki kasutada saab kasutaja lihtlitsentsi, mis annab õiguse Kaubamärki kasutada Eesti territooriumil Kampaania tingimustel. Liidule jääb õigus Kaubamärki ka ise piiramatult kasutada ja anda selle kasutamiseks litsentse kolmandatele isikutele. Litsentsisaajal ei ole õigust Kaubamärgi kasutamise õigust kolmandatele isikutele üle anda.

6. Kasutades Kaubamärki, on keelatud selle mistahes muutmine või teisendamine (v.a. sõnamärgi käänamine lauses grammatiliselt põhjendatud juhul). Samuti on keelatud Kaubamärgi visuaalse kujutise muutmine, teiste värvide kasutamine, muude kujutiste või teksti lisamine jne.

7. Kaubamärki ega selle eksitavalt sarnast sõnaühendit ega kujutist ei tohi ilma Liidu loata kasutada ühelgi viisil ei Kampaania ajal ega väljaspool kampaania aega. Kaubamärgi loata kasutamise korral nõuab Liit kaubamärgi õigusvastaselt kasutajalt keelatud kasutamisega tekitatud varalise ja mainekahju, samuti kahju väljanõudmisega seotud õigusabi ja muude kulude hüvitamist maksimaalses seadusega võimaldatud määras, kuid mitte vähem kui 500 eurot iga rikkumise eest.

8. Liit jätab endale õiguse mistahes ajal Kaubamärgi kasutamine ära keelata, teavitades sellest kasutajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis elektronkirja või SMS-i teel 1 tööpäev ette.

9. Täiendavat infot Kampaania ja Kaubamärgi kohta saab Liidult meiliaadressil info@e-kaubanduseliit.ee

10. Liit jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta.

Hinnakiri

Superdiilid 1. rida (3 kohta) – 2000€ + km
Superdiilid 2-3. rida (6 kohta) – 1200€ + km
Superdiilid 4-5. rida (6 kohta) – 900€ + km
Superdiilid 6.rida (3 kohta) – 700€ + km
Tavapakkumine – E-Kaubanduse Liidu liikmetele tasuta, mitteliikmetele 190€ + km

Kategooria sponsor – 100€ + km (igas kategoorias maksimaalselt 1 sponsor koht, ehk kategooria valimisel esile toodud pakkumine)

Iga osaleja saab valida maksimaalselt 5 erinevat kategooriat.

Heategevus

Sel sügisel toetab E-smaspäev Eesti Lastekaitse Liidu kaudu heategevusprojekti "Igale koolilapsele arvuti“.

Projekti eesmärk on tagada abivajavas peres vähemalt iga kolme koolilapse kohta üks koolitööks vajalik arvuti. Eriolukorras kodanikualgatusena sündinud liikumise abil on endale arvuti saanud enam kui 1500 last, kuid nimekiri peredest, kellel on raskusi vajalike seadmete soetamisega, on endiselt pikk. Hetkel on ootel 120 pere ning majanduslanguse tõttu on abivajavate perede hulk kasvamas.

Iga E-smaspäeva lehe külastaja eest annetavad Eesti E-kaubanduse Liit ning aktsioonis osalevad Lastekaitse Liidu heategevusprojektile "Igale koolilapsele arvuti“. Minimaalne toetussumma heategevusprojektile on 3000 eurot, mille garanteerib E-kaubanduse Liit. Lisaks heateole on suurepärane võimalus läbi toetusaktsioonis osalemise saada tähelepanu enda pakkumisele, kuna kõikidele toetajatele tekib pakkumise juurde märgis „toetab Lastekaitse Liitu!“. Igal ettevõttel on võimalik valida nelja erineva toetussumma vahel regitreerimise vormis.

Soovid anda enda panuse "Igale koolilapsele arvuti“ liikumisse? Saad seda teha, annetades arvutite ostuks:

100€
200€
500€
1000€

E-smaspäeva kampaania päeval tekib ka lehele üles 2-3 lauset kampaania selgituseks ning tarbijatel on võimalik minna ning eraisikuna toetada. Rahaliste annetuste eest ostab Lastekaitse Liit kasutatud arvuteid ja katab arvutite saatmise postikulud.

Vaata lisa: https://markalast.ee/igale-koolilapsele-arvuti/

Registreerimine

Kõik väljad on kohustuslikud

Kui registreerimine on meie poolt üle vaadatud, siis saabub teile meili peale kinnitus koos täpsustava informatsiooniga.

Ettevõtte andmed
Vali kategooriad
×
Vali kuni 5 kategooriat ja lisaks on võimalik osta kategooria sponsor koht - 100€ + km

Ettevõtte esindaja kontaktandmed
Pakett
Heategevus
Pakkumise lühike kirjeldus (kuni 20 tähemärki)
Pakkumise pikk kirjeldus (kuni 120 tähemärki)
Pilt peaks olema logo, millel on läbipaistev taustapilt, maksimaalne suurus 1MB ning mõõdud 380x254px.

Teie osalemissoov e-smaspäevale on edastatud!

Võtame lähiajal ühendust ning täpsustame soovitud asukoha.

Tagasi vormi juurde