Info ja registreerimine

E-smaspäev on Eesti E-kaubanduse Liidu poolt korraldatav e-ostlemise päev, kus Eesti E-kaubanduse Liidu liikmed ja erinevad veebipoed teevad 24-tunni jooksul tarbijatele sooduspakkumisi. E-smaspäev toimus esimest korda 10. novembril 2014 ja järgnevatel aastatel toimub iga novembrikuu ja maikuu teisel esmaspäeval.

8. novembril toimub E-smaspäev neljateistkümnendat korda!

NB! E-smaspäeva visuaale ei ole lubatud kasutada e-poodidel, kes kampaanias ei osale!


Hind ja osalemine e-poodidele

Eelisjärjekorras on Sponsoreeritud pakkumistena kuvatud 18 e-poodi, mis kuvatakse vastavalt valitud kohale ehk reale. Kõiki pakkumisi saab vaadata ka kategooriate kaupa (vali kategooria registreerimisel!). Kõik pakkumised kuvatakse registreerimise järjekorras ning ei ole kuvatud tähestikulises järjestuses. Tavapakkumiste arv ei ole piiratud, kuid Sponsoreeritud pakkumisi on ainult 18 kohta. Registreerimisel palume märkida soovitud asukoht ning pakett. Palume tähelepanu pöörata, et soovitud asukoha valimine ei tähenda automaatselt selle pinna saamist, vaid see kinnitatakse eraldi emailis ning sõltub juba registreerunute ja pindade arvust.

Registreerimise info

1. oktoober, kell 09:00, avatakse E-smapäeva registreerimised. Registreerimine lõppeb 31. oktoobril, kell 23:59.

E-smaspäeva kaubamärgi kasutamise tingimused

1. E-smaspäev on Eesti E-kaubanduse Liidu (registrikood 80272391, edaspidi: Liit) poolt korraldatav e-ostlemise päev, kus Liidu liikmed ja erinevad veebipoed teevad 24-tunni jooksul tarbijatele sooduspakkumisi (edaspidi: Kampaania).

2. E-smaspäeva kampaania kestab 24h. Osalejatel ei ole lubatud enda pakkumist viitega E-smaspäevale ostjatele ostetavaks teha enne ega ka pärast kampaaniat. Enda pakkumist tohib eelnevalt reklaamida, kuid pakkumist ostlejatele avatuks teha ei tohi enne ametlikku kampaania algust!

3. Kampaanias osalemiseks on vaja registreeruda siin lehel ning saada kinnitus registreerumise õnnestumisele.

4. Kampaanias osaleja võib käesolevates tingimustes ja muudes Liidu poolt määratud tingimustel kasutada kaubamärki „E-smaspäev“ (sõnamärgina ja kujutismärgina sõnalise osaga, nagu esitatud käesolevate tingimuste päises, edaspidi: Kaubamärk).

5. Kaubamärk kuulub Liidule ja seda tohib kasutada ainult Liidu loal ja Kampaanias osalemise korral. Õigusega Kaubamärki kasutada saab kasutaja lihtlitsentsi, mis annab õiguse Kaubamärki kasutada Eesti territooriumil Kampaania tingimustel. Liidule jääb õigus Kaubamärki ka ise piiramatult kasutada ja anda selle kasutamiseks litsentse kolmandatele isikutele. Litsentsisaajal ei ole õigust Kaubamärgi kasutamise õigust kolmandatele isikutele üle anda.

6. Kasutades Kaubamärki, on keelatud selle mistahes muutmine või teisendamine (v.a. sõnamärgi käänamine lauses grammatiliselt põhjendatud juhul). Samuti on keelatud Kaubamärgi visuaalse kujutise muutmine, teiste värvide kasutamine, muude kujutiste või teksti lisamine jne.

7. Kaubamärki ega selle eksitavalt sarnast sõnaühendit ega kujutist ei tohi ilma Liidu loata kasutada ühelgi viisil ei Kampaania ajal ega väljaspool kampaania aega. Kaubamärgi loata kasutamise korral nõuab Liit kaubamärgi õigusvastaselt kasutajalt keelatud kasutamisega tekitatud varalise ja mainekahju, samuti kahju väljanõudmisega seotud õigusabi ja muude kulude hüvitamist maksimaalses seadusega võimaldatud määras, kuid mitte vähem kui 500 eurot iga rikkumise eest.

8. Liit jätab endale õiguse mistahes ajal Kaubamärgi kasutamine ära keelata, teavitades sellest kasutajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis elektronkirja või SMS-i teel 1 tööpäev ette.

9. Täiendavat infot Kampaania ja Kaubamärgi kohta saab Liidult meiliaadressil info@e-kaubanduseliit.ee

10. Liit jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta.

Superdiilid 1. rida (3 kohta) – 2700€ + km
Superdiilid 2-3. rida (6 kohta) – 1200€ + km
Superdiilid 4-5. rida (6 kohta) – 900€ + km
Superdiilid 6.rida (3 kohta) – 700€ + km
Tavapakkumine – E-Kaubanduse Liidu liikmetele tasuta, mitteliikmetele 190€ + km

Sponsoreeritud pakkumised on tasulised ning nende eest on kampaanias osalejad tasunud vastavalt registreerimisel kehtinud hinnakirjale.

Kategooria sponsor – 100€ + km (igas kategoorias maksimaalselt 3 sponsori kohta, ehk kategooria valimisel esile toodud pakkumine)

Iga osaleja saab valida maksimaalselt 5 erinevat kategooriat.